Sus

Servicii

 

· Modelare hidraulică

· GIS & CAD

 

Modelare hidraulică a sistemelor de alimetare cu apă și canalizare:

Activitatea de modelare hidraulică a devenit o componentă esențială în planificarea și evaluarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, constituind o verigă de legătura între planificare, proiectare și operarea sistemelor. Prin integrarea cu sistemele de informații geografice (GIS) și cele de baze de date, modelarea hidraulică devine o facilitate importantă pentru rezolvarea eficientă a problemelor ridicate de infrastructura hidroedilitară.

Modelarea hidraulică reprezintă o metodă eficientă și nedistructivă de investigare a sistemelor de apă sau canalizare ce permite determinarea parametrilor funcționali ai sistemului, în condițiile curente sau în perspectivă.

Printre avantajele modelării hidraulice se pot enumera:

Analiza sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, identificarea punctelor vulnerabile și elaborarea măsurilor de optimizare a operării acestora în vederea minimizării costurilor operaționale și stabilirii planului de investiții pe termen scurt;

Analiza comportării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în diferite scenarii de operare, verificarea și validarea soluțiilor posibile de reabilitare și/sau extindere, corespunzătoare cerințelor pe termen mediu și lung;

Analiza situațiilor critice generate de avarii în sistemul de alimentare cu apă sau ploi importante ce afectează sistemul de colectare a apelor meteorice, în vederea limitării pagubelor asociate;

Concepția, planificarea și dimensionarea extinderilor necesare, în acord cu evoluția consumurilor sau reglementărilor privind operarea, calitatea și siguranța sistemelor

Simularea funcționării sistemelor și analiza comportării acestora pe perioade extinse

Simularea condițiilor de incendiu în diferite puncte ale rețelei de distribuție

Simularea variatiei calității apei în rețeaua de distribuție: analiza variației concentrației de clor și a vârstei apei în rețea.

Serviciile de modelare hidraulică acoperă următoarele aspecte:

Colectarea, validarea și integrarea în model a datelor de teren: topografice, hidraulice, consumuri (populație, agenți economici, instituții publice);

Conversia datelor (GIS, CAD, baze de date);

Actualizarea modelelor existente la beneficiar;

Evaluarea debitelor și analiza hidraulică a rețelei;

Dimensionarea și configurarea conductelor și/sau colectoarelor;

Analiza și proiectarea sistemelor de înmagazinare și pompare;

Analiza comportării sistemelor în regim hidraulic staționar și pe perioadă extinsă;

Calibrarea modelelor hidraulice pe baza măsurătorilor din sistem;

Analiza calității apei;

Prezentarea rezultatelor în formă tabelară, grafică și animată;

Asistență la implementarea software-ului de modelare hidraulică;

Instruirea personalului de operare a modelului hidraulic

Sisteme informatice geografice (GIS) și proiectare asistată (CAD):

Pe baza experienței acumulate în gestionarea modelelor hidraulice integrate cu sistemele GIS, Netaqua își dorește să devină unul din actorii importanți din acest domeniu. Suntem convinși că personalul instruit în centre autorizate ESRI și Autodesk poate contribui la îndeplinirea cu succes a obiectivelor din acest domeniu.