Denumire:

Asistență tehnică pentru managementul proiectului: “Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Giurgiu, România”

Beneficiar:

SC Apa Service SA Giurgiu, jud. Giurgiu

Client:

Eptisa Romania

Poziția:

Subconsultant de specialitate al Eptisa Romania

Perioada:

Aug.2010

prezent

 

Detalii:

Modelare hidraulică:

 

 

Elaborarea modelului hidraulic al rețelei de distribuție a apei pentru trei aglomerari din județul Giurgiu: Giurgiu, Mihăilești și Bolintin Vale—proiect în derulare.

Software utilizat: MIKE URBAN, DHI

 

 

 

 

 

Elaborarea modelului hidraulic al rețelei de canalizare a apei uzate menajere pentru trei aglomerari din județul Giurgiu: Giurgiu, Mihăilești și Bolintin Vale—proiect în derulare.

Software utilizat: MIKE URBAN, DHI

< Proiecte

TR

< Proiect precedent

 

 

< Proiecte

TR

< Proiect precedent

 

 

BZ

AG

GL

HR

TR

GR