Denumire:

Asistență tehnică pentru Programul ISPA Galați -”Modernizarea sistemelor de apă potabilă și canalizare și construirea unei stații noi de epurare a apelor uzate în Galați, Romania”

Beneficiar:

SC Apa Canal SA Galați, jud. Galați

Client:

IGIP—Grontmij|Carl Bro

 

Poziția:

Subconsultant de specialitate al Grontmij|Carl Bro  

Perioada:

Feb.2007

Sep.2010

 

Detalii:

Modelare hidraulică:

 

 

Elaborarea modelului hidraulic al rețelei de distribuție a apei potabile  pentru municipiul Galați (315 km rețea de distribuție).

Elaborarea modelului hidraulic al rețelei de distribuție a apei potabile  pentru cartierul Barboși din Galați (7.5 km rețea de distribuție).

Elaborarea modelului hidraulic al rețelei de distribuție a apei potabile  pentru cartierul Filești din Galați (3.5 km rețea de distribuție).

Software utilizat: MIKE URBAN, DHI

 

 

 

Elaborarea modelului hidraulic al rețelei de canalizare (178 km rețea colectoare menajere și pluviale).

 

Software utilizat: MIKE URBAN, DHI

 

Alimentare cu apă:

 

Verificarea și aprobarea calculelor hidraulice din proiectul preliminar pentru extinderile de rețea și stațiile de pompare reabilitate.

 

Canalizare:

 

Verificarea și aprobarea calculelor hidraulice din proiectul preliminar pentru colectorul interceptor și  stațiile de pompare aferente.

Verificarea și aprobarea calculelor hidraulice pentru stația de epurare Galați.

< Proiecte

AG

< Proiect precedent

Următorul proiect >

HR

Denumire:

Asistență tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domeniul apei potabile și uzate, județul Galați

Beneficiar:

SC Apa Canal SA Galați, jud. Galați

Client:

Fichtner Environment

 

Poziția:

Consultant specialitate

 

Perioada:

Mai 2010

Iun.2010

 

Detalii:

Modelare hidraulică:

 

 

Elaborarea modelelor hidraulice pentru rețelele de distribuție a apei potabile în patru aglomerări din județul Galați: Tecuci, Târgu Bujor, Liești, Pechea (435 km rețea de distribuție).

Software utilizat: MIKE URBAN, DHI

 

< Proiecte

AG

< Proiect precedent

Următorul proiect >

HR

BZ

AG

GL

HR

TR

GR