Denumire:

Asistență tehnică pentru Programul ISPA Buzău -”Reabilitarea stației de epurare, a rețelei de canalizare și a rețelei de distribuție a apei din municipiul Buzău”

Beneficiar:

Regia Autonoma Municipală Buzău, jud. Buzău

Client:

Carl Bro a/s Denmark

 

Poziția:

Subconsultant

 

Perioada:

Nov.2004

Feb.2006

 

Detalii:

Modelare hidraulică:

 

 

Elaborarea modelului hidraulic al rețelei de distribuție a apei pentru zone pilot din municipiul Buzău (5.7 km rețea de distribuție).

 

Software utilizat: MIKE NET, DHI

CT2-apa.gif

 

Bz-canal-pilot-WEB.gif

Elaborarea modelului hidraulic al rețelei de canalizare ape menajere și pluviale pentru zone pilot (4.2 km colectoare) și colectoare principale (17 km colectoare).

 

Software utilizat: MOUSE, DHI

 

Alimentare cu apă:

 

Participare la pregătirea documentației de licitație conform Condițiilor de Contract FIDIC (Cartea Roșie) pentru proiectul de reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă.

 

Canalizare:

 

Participare la pregătirea documentației de licitație conform Condițiilor de Contract FIDIC (Cartea Roșie) pentru proiectul de reabilitare și extindere a rețelelor de canalizare.

Proiecte

 

 

Următorul proiect >

AG

 

< Înapoi la Proiecte

 

Următorul proiect >

 

BZ

AG

GL

HR

TR

GR