CT2-apa.gif

Denumire:

Asistență tehnică și supervizare pentru Programul ISPA Pitești -“Reabilitarea stației de epurare, a rețelei de canalizare și a sistemului de alimentare cu apă potabilă din municipiul Pitești”

Beneficiar:

SC Apa Canal 2000 SA Pitești, jud. Argeș

Client:

Carl Bro—Atkins

 

Poziția:

Subconsultant de specialitate al Carl Bro

Perioada:

Mar.2006

Dec.2008

 

Detalii:

Modelare hidraulică:

 

 

Elaborarea modelului hidraulic al rețelei de distribuție a apei pentru zona pilot (19.4 km rețea de distribuție) și rețeaua principală din municipiul Pitești (142 km rețea de distribuție).

 

Software utilizat: MIKE URBAN, DHI

 

 

 

Elaborarea modelului hidraulic al rețelei de canalizare pentru zona pilot (10 km rețea colectoare menajere și 10.5 km rețea colectoare pluviale).

 

Software utilizat: MIKE URBAN, DHI

< Proiecte

BZ

< Proiect precedent

Următorul proiect >

GL

 

<Înapoi la Proiecte

< Proiect precedent

Următorul proiect >

 

BZ

AG

GL

HR

TR

GR